AKT står for adfærd, kontakt og trivsel.
 
Hvis et barn har problemer på disse områder, kan der tilbydes samtaler, social træning, hjælp til at tackle konflikter, angst, sorg o.a.
 
Hjerm Skole og SFO har tre ressourcepersoner til dette område. Det er Susanne Salling, Charlotte Olesen og Mette Holmbo Pedersen.
 
Se i øvrigt menupunktet 'Ressourcecenteret'.