Bøger

 
Bøger, der er udleveret på skolen, skal behandles godt og forsynes med omslag.
Bøgerne bliver ved skoleårets start registreret til låneren på skolens bibliotek. Her kan man altid få en opgørelse over udleverede taskebøger.
 
Skolen kan kræve erstatning for ødelagte og bortkomne bøger.
 
Lån af bøger: Se Skolebiblioteket.