Hjerm Landsbyordning

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Hjerm Skole er en af Struer Kommunes 7 folkeskoler.

Skolen har i skoleåret 2018-19 164 elever fra børnehaveklasse til og med 6. klasse.

Efter 6. klasser fortsætter størsteparten af børnene skolegangen på Limfjordsskolen. Struer.

Der er i alt 18 ansatte. Heraf er 13 lærere/børnehaveklasseledere.

5 medarbejdere er ansat i skolefritidsordningen, Hjerm SFO.