Hjerm Landsbyordning

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Skolens ordensreglement

 

På Hjerm skole arbejdes der i dette skoleår med udfærdigelse af det værdiregelsæt, der skal være gældende for skolen og SFO.

Med afsæt i dette arbejde skal ordensreglementet efterfølgende revideres i et samarbejde lærere og elever imellem,

så skolens værdier også afspejles i de regler, der er gældende i vores hverdag.

Ordensreglementet forventes klar ved udgangen af skoleåret 2012-2013.

 

Indtil da er nedenstående det gældende reglement:

 

 
 • Man må gerne besøge hinanden i klasserne
 • Ophold i faglokalerne i frikvarteret er tilladt efter aftale med en lærer
 • Lærerne spiser med klasserne fra kl. 10.15 til 10.25
 • 0.-3. klasse SKAL ud i skolegården i alle frikvarterer. 4.-7. klasse SKAL ud i frikvarteret kl. 11.45-12.00
 • Man må ikke spille på Hallens kampbane i frikvartererne
 • Der må ikke leges på parkeringspladsen ved hjemkundskab
 • Ved dårligt vejr ringes 3 gange, hvilket betyder at man må blive inde
 • Man skal gå, når man færdes indendørs
 • Det er forbudt at tygge tyggegummi i timerne

 

I 4. - 7. klasse har man valgt at præcisere de ordensregler, der gælder særligt for adfærd og ophold på det område, der i daglig tale kaldes 'Store gang'.

Samtidig er der i efteråret 2012 introduceret ordningen 'Auladuks', hvor klasserne på skift har ansvar for den daglige oprydning på fællesarealerne i aula og bibliotek ved skoledagens slutning.

 

Auladuks

 

AULADUKS
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
KLASSE
4.B.
4.A.
5.B.
7.A.
5.A.
TID
13:00 (LB)
13:00 (RA)
13:00 (SS)
13:00 (HK)
13:00 (LT)
 
 
Oprydningen består af:
 
 • opsamle papir/andet affald, som ligger smidt på borde og gulve i aulaen
 • sætte stole op i aulaen
 • sætte stole ved hver PC-arbejdsplads
 • sætte mus, tastatur og skærm ordentlig ved PC-arbejdspladserne
 • rulle gardinerne op i aulaen – også de øverste
 • opsamle papir/andet affald, som ligger smidt på borde og gulve på biblioteket
 • samle ’tabte’ bøger på biblioteket op og lægge dem i afleveringskasserne
 • sætte stole op på biblioteket
 • hænge jakker, tasker, poser op på knagerækkerne

 

   ORDENSREGLER PÅ STORE GANG
 
 
Nuværende regler for adfærd på store gang:
 
 • GÅ rundt, lige meget hvor du er, og hvor du skal hen
 • Gå stille ind ad alle skolens DØRE
 • TAL med almindelig stemme
 
 • SPIS så vidt muligt din mad i klassen
 • Ingen MAD på biblioteket
 
 • Ingen ophold på BIBLIOTEKET i frikvartererne – gå udenom
 
 • RYD OP efter dig selv
 • Sæt din STOL op efter dig
 • Sæt mus, tastatur og skærm ordentlig ved PC-ARBEJDSPLADSERNE
 
 • Man må ikke kravle ind eller ud ad VINDUERNE
 • Branddøren må IKKE åbnes (kun ved brand)
 
I øvrigt
 
 • Der hentes kun BOLDE på taget fredag i spisefrikvarteret, tal ellers med jeres klasselærer
 • Skolen må IKKE forlades i skoletiden uden aftale med en lærer
 • Tyggegummi må kun tygges i frikvartererne