Hjerm Landsbyordning

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Det enkelte barn og fællesskabet

På Hjerm Skole ønsker vi at skabe en positiv og tryg atmosfære. Indenfor fællesskabets rammer vil vi, i en ånd af åbenhed og tillid, udvikle det enkelte barn personligt, socialt og fagligt.

Det betyder at:
·         børnene mødes med respekt og medleven.
·         lærerne taler med eleverne om dagligdagen i og uden for skolen.
·         Lærerne tager sig tid til at hjælpe børnene med at løse konflikter.
 
Undervisningen – form og indhold

Gennem en vedkommende og afvekslende undervisning vil vi udvikle børnenes ansvarlighed for egen og klassens læring. Undervisningen skal tilrettelægges under hensyntagen til den enkelte elevs alsidige udvikling.

Det betyder at:
·         der gives en afvekslende undervisning m.h.t. indhold og organisationsformer (klasse-undervisning, projektorienteret undervisning, emnearbejde, grupper i klassen og på tværs af klasser).
·         undervisningen tilrettelægges så eleverne er medbestemmende om indhold og organisations-former.
·         praktisk og kunstnerisk arbejde medinddrages i flest mulige fag og pædagogiske aktiviteter.
·         der løbende foregår en evalue-ring med eleverne som grundlag for en differentieret undervis-ning.
·         undervisningen i vid udstræk-ning tager udgangspunkt i børnenes egen hverdag.
 
Samarbejde - pædagogisk personale

På Hjerm Skole skal det pædagogiske personale samarbejde til gavn for det enkelte barn og klassen.

Det betyder at:
·         vi arbejder i lærerteam om de enkelte årgange
·         pædagogerne deltager i teamsamarbejdet i relevant omfang
 
Samarbejde – Skole/hjem

Skolen vil aktivt samarbejde med forældrene om planerne for skolens undervisning og pædagogiske aktiviteter og om det enkelte barns trivsel i det sociale fællesskab.

Det betyder at:
·         lærerteamene to gange om året har skole/hjemsamtaler, hvor forældre, lærere og elever eva-luerer på arbejdet nu og sætter mål for det fremtidige arbejde.
·         Pædagoger deltager i klassernes skole/hjemsamtaler i relevant omfang og i øvrigt holder egne samtaler med hjemmene.
·         Der afholdes som minimum et forældremøde, hvor klassens planer for året, det sociale liv i klassen og hvor grundlæggende værdier for skolearbejdet drøftes.
·         Der er klasseforældreråd i alle klasser.
·         Klasselærer og én af teamets øvrige lærere samarbejder med klasseforældrerådet om årets forældrearrangementer.
·         Forældrene altid er velkomne på skolen såvel i hverdagen som ved særlige arrangementer.